Airless phun sản phẩm lợi thế

- May 04, 2018-

1. sơn tiết kiệm hơn 30%. Sau khi thử nghiệm, hiệu quả chuyển sơn airless spray có thể đạt đến 78%. So với truyền thống máy phun, sơn tỷ lệ tiết kiệm là cao đến 37%. Chi phí đầu tư ban đầu của airless spray là cao hơn so với truyền thống máy phun. Tuy nhiên, lợi tức đầu tư thực tế là khá ngắn.

2. Sơn sương mù rebound là thấp, bởi vì airless spray hoàn toàn có thể atomize Sơn mà không có áp lực cao máy, do đó, nó có thể khó nhìn thấy bất kỳ sương bay sơn và rebounding khi phun, do đó không chỉ có thể làm giảm sức khỏe của các nhà điều hành. Mối nguy hiểm có thể làm giảm ô nhiễm môi trường.

3. tốc độ sản xuất là nhanh chóng, và độ dày của một bộ phim mà không khí phun là dày, do đó hoạt động thực tế không cần phải lặp lại các phun, do đó làm giảm khả năng lạm, vì vậy mà toàn bộ quá trình phun được mịn màng mà không cần gián đoạn, do đó hiệu quả của công việc là cao hơn.