Lợi thế sản phẩm phun thuốc lá

- May 04, 2018-

Đầu tiên, đơn giản, trước khi putty, chúng tôi có thể sử dụng máy trộn để khuấy putty để hoàn thành, putty này là cả hai vừa phải nhớt, tốt hơn nhiều so với hiệu quả của trộn nhân tạo.

Thứ hai, phun nhanh. Nếu sử dụng bình xịt putty, một bức tường có thể được phun chỉ trong vài phút. Nếu xây dựng được thực hiện, tiến độ sẽ chậm hơn nhiều.

Thứ ba, thậm chí phun, sử dụng bình xịt putty, bởi vì khi sử dụng phun là một áp lực nhất định và vòi phun để độ dày phun là tốt hơn để nắm bắt, sẽ không có hiện tượng không đồng đều, mà là tốt hơn so với nhân tạo.

Thứ tư, tiết kiệm vật liệu, sử dụng phun putty, bạn có thể kiểm soát tốc độ phun phun và độ dày hơn hoạt động hướng dẫn sử dụng để tiết kiệm nguyên liệu.