Máy phun thuốc xịt

- May 04, 2018-

Putty phun là một máy nhỏ để khuấy, bơm và phun bột putty chất lượng cao. Nó là một máy phun putty giữa các máy phun. Nó chủ yếu là phun tất cả các loại putty trang trí sản xuất trong và ngoài nước. Súng phun có thể đạt được hiệu ứng phun sương. Diện tích phun lên tới 1.500 mét vuông mỗi ngày phù hợp để bảo vệ, sơn và sơn lót nhà.