Máy phun sơn

- May 04, 2018-

Máy phun không có không khí sử dụng một máy bơm pít tông để gây áp lực cho sơn, và sơn áp lực cao được đưa tới súng phun thông qua một vòi áp lực cao. Áp lực được giải phóng qua vòi phun để tạo thành một thiết bị phun sương phun tạo thành một lớp phủ dày đặc trên bề mặt tường.