Airless Sprayer Ưu điểm sản phẩm

- May 04, 2018-

1. Sơn tiết kiệm hơn 30%. Sau khi thử nghiệm, hiệu quả truyền sơn phun không khí có thể lên đến 78%. So với phun khí truyền thống, tỷ lệ tiết kiệm sơn cao tới 37%. Chi phí đầu tư ban đầu của máy phun không khí cao hơn so với phun khí truyền thống. Tuy nhiên, lợi tức đầu tư thực tế là khá ngắn.

2. sơn sương mù phục hồi là thấp, bởi vì phun không khí hoàn toàn có thể phun sơn mà không có áp lực không khí cao, vì vậy nó khó có thể nhìn thấy bất kỳ sơn sương mù bay và phục hồi khi phun, do đó không chỉ có thể làm giảm sức khỏe của nhà điều hành. Các mối nguy hiểm có thể làm giảm ô nhiễm môi trường.

3. Tốc độ sản xuất nhanh và độ dày của màng không phun khí dày, do đó hoạt động thực tế không cần lặp lại quá trình phun, do đó làm giảm khả năng quá tải, sao cho toàn bộ quá trình phun trơn tru mà không bị gián đoạn , để hiệu quả công việc cao hơn.