Mức laser

- May 04, 2018-

1, laser cấp mét có thể đo lường cho dù máy bay là không đồng đều hoặc cạo, vv.

2, các điểm laser dọc và ngang

3, mức độ của các hạt trên mức laser, có thể đo mức ngang

4, mức độ laser trên các hạt đèn dẫn thậm chí vào ban đêm cũng có thể thấy mức độ hạt

5, mức độ laser có thể thêm chức năng hấp phụ nam châm là thực tế hơn và thuận tiện hơn.