Máy trộn

- May 04, 2018-

Máy xay sinh tố là một loại máy móc kỹ thuật xây dựng. Điều chính được sử dụng để trộn xi măng, cát, các loại vữa khô và các vật liệu xây dựng khác. Đây là một loại trục cánh quay trong một hình trụ hoặc bể, trộn và khuấy nhiều loại vật liệu khác nhau để làm cho nó trở thành hỗn hợp hoặc một máy nhất quán phù hợp. Có nhiều loại máy trộn, bao gồm máy trộn cưỡng bức, máy trộn trục đơn, máy trộn trục kép, v.v.