Máy khía

- May 04, 2018-

Khe máy được sử dụng chủ yếu cho nhựa đường, sửa chữa bề mặt đường xi măng, ống thoát nước, ống dẫn khí, dây và cáp ống. Bề mặt của đường được nhanh chóng cắt thành những rãnh đồng nhất bằng một cái cưa đĩa, tạo thành một bề mặt khớp mới. Lớp tiếp xúc giữa vật liệu bịt kín và khe được tối ưu hóa để tăng cường độ kín của mối liên kết giữa vật liệu bịt kín và phần hông của khe.