Nguyên tắc của Laser Rangefinder

- May 04, 2018-

Nguyên tắc về cơ bản có thể được quy cho việc đo thời gian cần thiết cho ánh sáng đi tới và từ mục tiêu, và sau đó tính toán khoảng cách D theo tốc độ ánh sáng c = 299792458 m / s và chỉ số khúc xạ khí quyển n. Bởi vì việc đo thời gian trực tiếp là khó khăn hơn, thường là đo pha của sóng liên tục, được gọi là công cụ tìm dải đo pha. Tất nhiên, có xung rangefinders.

Cần lưu ý rằng phép đo pha không đo pha của tia hồng ngoại hoặc laser, mà thay vào đó đo pha của tín hiệu được điều chế trên hồng ngoại hoặc laser. Ngành xây dựng có công cụ tìm dải laser cầm tay để đo đạc nhà, hoạt động theo cùng một cách.